Gwarancja

Gwarancja produktowa: Masz problem z akumulatorem ? W pierwszej kolejności zgłoś się do nas – niezależnie czy był kupiony u nas, zawsze jesteśmy pomocni i gotowi na to by sprawdzić Twój akumulator.

Często szybkie zdiagnozowanie problemu pozwala nam cieszyć się z użytkowania akumulatora kilka razy dłużej. Zgłoś niesprawny prpdukt na gwarancję i nie zwlekaj!

Ważność gwarancji

Na zakupiony akumulator określony w karcie gwarancyjnej dołączonej do niego udziela się 24 miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży akumulatora z wyjątkiem akumulatorów do aut ciężarowych i dostawczych, motocykli, maszyn budowlanych, taksówek, ambulansów i innych pojazdów użytkowych – na które przysługuje 12 miesięczna gwarancja oraz z wyjątkiem akumulatorów do ciągników i maszyn rolniczych, na które obowiązuje 18 miesięczna gwarancja.

Akumulatory Grom, Forse, Centra Futura są objęte 36 miesięczną gwarancją od daty sprzedaży z wyjątkiem akumulatorów do aut ciężarowych i dostawczych, motocykli, maszyn budowlanych, taksówek, ambulansów i innych pojazdów użytkowych – na które przysługuje 12 miesięczna gwarancja oraz z wyjątkiem akumulatorów do ciągników i maszyn rolniczych, na które obowiązuje 18 miesięczna gwarancja.

Jakie produkty są objęte gwarancją?

 1. Gwarancja obejmuje bezpłatna wymianę akumulatora, w przypadku wystąpienia w nim wady z winy producenta.

 2. Reklamacje należy zgłosić w placówce handlowej, w której akumulator został nabyty, niezwłocznie po stwierdzeniu wady.

 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego akumulatora wraz z oryginalną kartą gwarancyjną i dokumentem zakupu (faktura, paragon) lub jego kopii do punktu sprzedaży.

 4. Ocena zasadności zgłoszonej reklamacji zostanie dokonana w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia lub odebrania przez gwaranta reklamacji.

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Wszelkich uszkodzeń mechanicznych obudowy, końcówek biegunowych oraz przypadków deformacji termicznej.
 2. Uszkodzeń powstałych wskutek złej lub niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji akumulatora lub spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną w pojeździe.
 3. Spływu masy czynnej z płyt akumulatorowych.
 4. Uszkodzeń wynikłych ze stosowania preparatów do elektrolitu lub powstałych w wyniku uzupełniania akumulatora elektrolitem zamiast wodą destylowaną.
 5. Rozładowania akumulatora lub zasiarczenia ogniw akumulatora powstałego w wyniku długotrwałej eksploatacji w stanie niedoładowania lub przechowywania akumulatora w stanie rozładowanym.
 6. Uszkodzeń wynikłych z wykorzystywania niesprawnych urządzeń doładowujących (prostowników).
 7. W przypadku głębokiego rozładowania akumulatora poniżej 8V z winy użytkowania następuje utrata gwarancji.
 8. Do wszystkich spraw nie objętych warunkami niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dz. U. Nr. 141, poz. 1176).

Na czas rozpatrzenia reklamacji firma nie wydaje akumulatorów zastępczych.

Dołącz do Nas na Social Media!

📘 Facebook

🎵 TikTok

📸 Instagram

💼 LinkedIn

🎥 YouTube

Masz pytania?
Chcesz zamówić przez telefon?
Punkty Obsługi
Znajdź najbliższy punkt