Poradnik o akumulatorach

Akumulator Grom Specpart pomiar jak dbać o akumulator

Jak dbać o akumulator?

Jak dbać o akumulator? Prawidłowy dobór akumulatora do Twojego pojazdu sprawi, że otrzyma on dokładnie tyle energii ile potrzebuje. W rezultacie czas eksploatacji wydłuży się oraz nie narazi Cię na dodatkowe koszty związane z przestojami w serwisie. Dobierając akumulator należy uwzględnić zalecenia producenta, które znajdziesz w instrukcji obsługi lub katalogu. Skorzystaj z pomocy sprzedawcy, mimo że wiesz na temat akumulatorów dużo. W naszych sklepach służymy fachową pomocą, która pozwoli uniknąć błędów i pozwoli na optymalny dobór akumulatora do Twojego pojazdu.

Omawiane tematy:

Jak dbać o akumulator? Podstawowe informacje o akumulatorach

Akumulator – jest źródłem prądu stałego, które po wyczerpaniu można naładować. Energia, która się w nim magazynuje ma formę energii chemicznej. Akumulator to połączone szeregowo ogniwa, zanurzone w rozcieńczonym kwasie siarkowym (H2SO4). Zewnętrzne ogniwa zawierają bieguny (ogniwo dodatnie = biegun dodatni, ujemne = minusowy), które są wyprowadzone w taki sposób, aby połączyć je z obwodem elektrycznym.

Ilość ogniw uzależniona jest od tego, jakie napięcie mamy uzyskać w końcowej fazie. Najczęściej spotykane akumulatory to:

 • 6V – zbudowane z 3 szeregowo połączonych ogniw,
 • 12 V – zbudowane z 6 szeregowo połączonych ogniw.

Struktura akumulatora:

przekrój akumulatora

 1. Ujemna kratka płyty wykonana ze stopu PB/Ca.
 2. Płyta ujemna.
 3. Dodatnia kratka płyty wykonana ze stopu Pb/Ca.
 4. Płyta dodatnia.
 5. Dodatnia płyta w kopercie-separatorze.
 6. Grupa płyt ujemnych.
 7. Grupa płyt dodatnich.

Poszczególne elementy:

Siatka (kratka) – stanowi szkielet dla podtrzymania masy czynnej, jest również przewodnikiem prądu elektrycznego. Pełni tę samą funkcję zarówno w płytach dodatnich jak i ujemnych. W skład stopu kratki wychodzi przede wszystkim ołów , jednak aby poprawić właściwości elektryczne i mechaniczne, w szczególności jej odporność na korozje dodaje się: aluminium, cynę , wapno oraz srebro.

Elektrolit – jest roztworem kwasu siarkowego, w którym zanurzone są płyty. Elektrolit przewodzi między płytami prąd elektryczny. Jego gęstość przy prawidłowo naładowanym akumulatorze wynosi 1,28 g/cm3 w 25°C. Poziom elektrolitu w akumulatorze powinien wynosić ok. 1,5 cm nad górne krawędzie płyt.

Płyta dodatnia – powstaje w procesie pastowania masą dodatnią kratki.

Płyta ujemna – powstaje w procesie pastowania masą ujemną kratki.

Separator – jest przekładką z materiału nie przewodzącego, którego zadaniem jest odseparowanie płyty dodatniej od ujemnej jak również musi zapewnić swobodną wędrówkę elektrolitu. Zbudowany jest z reguły z tworzywa sztucznego o odpowiedniej porowatości przez które może swobodnie przepływać prąd w postaci jonów.

Ogniwo akumulatora – jest zestawem płyt dodatnich i ujemnych oddzielonych separatorem. Pojemność akumulatora zależy od ilości masy czynnej a prąd rozruchu od ilości płyt.

Blok akumulatora (obudowa) – wykonana jest z kwasoodpornego materiału. W większości przypadków do jej wykonania stosuje się polipropylen. Blok akumulatora 12V składa się z sześciu cel, natomiast 6V z trzech cel. Każda cela jest osobnym ogniwem, musi być ona szczelna a elektrolit nie może przelewać się między celami.

Wieczko (pokrywa z labiryntem) – ma za zadanie zagwarantować szczelność akumulatora, odprowadzić wydzielające się podczas pracy gazy oraz zabezpieczyć przed wybuchem. Wieczka akumulatorów obsługowych mają system odpowietrzania oraz korki, przez które w razie potrzeby można uzupełnić elektrolit. Wieczka akumulatorów bezobsługowych są szczelnie zamknięte i nie ma możliwości dolania elektrolitu. Podczas intensywnej pracy akumulatora skroplenie elektrolitu i uzupełnienie cel następuje przez specjalny labirynt, który znajduje się w wieczku.

Prądy rozruchowe według norm – przeliczniki:

IEC (A)EN (A)DIN(A)SAE(A)
6510060100
9514085150
130180110200
160230140250
195280170300
225330200350
260360225400
290420255450
325480280500
355520310550
390540335600
420600365650
450640395700
485680420750
515760450800
550790480850
580860505900
615900535950
6459405601000
68010005901050
71010406201100
74510806451150
77511506751200
81011707001250
84012207301300
87012707601350
90513207901400
93513608151450

IEC– NORMA EUROPEJSKA
EN– NOWA NORMA EUROPEJSKA
DIN– NORMA NIEMIECKA
SAE – NORMA AMERYKAŃSKA

 

Jak dbać o akumulator? Dobre rady – zasady eksploatacji

 1. Jak dbać o akumulator? Akumulator, który mamy zamiar kupić powinien być odpowiednio dobrany pod kątem konkretnego modelu pojazdu, a także pojemności odpowiadającej danemu modelowi.
 2. W momencie instalowania baterii w pojeździe należy dokładnie oczyścić klemy w pojeździe z wszelkich nalotów i zbrudzeń. Częstymi sytuacjami z brakiem możliwości odpalenia samochodu jest brak całościowego styku klem ze słupkami na akumulatorze. Akumulator powinien być przymocowany w samochodzie na stałe za pomocą fabrycznego mocowania.
 3. Po zamontowaniu akumulatora należy uruchomić silnik i sprawdzić napięcie ładowania, mierzone na końcówkach biegunów akumulatora. Niezależnie od ilości załączonych odbiorników napięcie ładowania powinno wynosić:
  • 6V (napięcie instalacji) od 6,9 V do 7,2 V
  • 12V (napięcie instalacji) od 13,9V do 14,6 V
  • 24V (napięcie instalacji) od 28,0V do 28,8V
 4. Bardzo szkodliwe, a wręcz nie wskazane jest dopuszczenie akumulatora do głębokiego rozładowania, gdyż powoduje to opad masy czynnej i utratę pojemności a także mocy rozruchowej naszej baterii. Pierwszą kontrolę napięcia ładowania powinno się przeprowadzić podczas wymiany akumulatora. Następnie dobrze jest sprawdzać ładowanie co najmniej dwa razy w roku przed i po okresie zimowym. Jeżeli zachodzi konieczność akumulator doładować, tak aby mieścił się w przedziale 12,6-12,8 V, po godzinie od ładowania.
 5. Akumulator należy eksploatować i przechowywać w stanie pełnego naładowania.
 6. W przypadku korzystania z samochodu tylko na krótkich odcinkach należałoby co jakiś czas sprawdzić napięcie baterii i ewentualnie naładować ją prostownikiem. Akumulator ładujemy prądem o natężeniu stanowiącym 10% pojemności baterii np. akumulator posiada pojemność 60AH to ładujemy go prądem nie większym niż 6A. Jeżeli jest możliwość sprawdzić gęstość elektrolitu w akumulatorze, która powinna wynosić 1,28 kg/dm³ Okresowo należy sprawdzać gęstość elektrolitu akumulatora, który przy naładowanym akumulatorze powinien wynosić 1,28g/cm³ w temperaturze 25°C. Taka kontrola możliwa jest tylko w akumulatorach obsługowych z możliwością odkręcenia korków.

Stopień naładowania:

 1. Stopień naładowania akumulatora w zależności od gęstości elektrolitu przedstawia poniższa tabela:
  Gęstość elektrolitu w g/cm³Procent naładowania akumulatora
  1,28 g/cm³100%
  1,24 g/cm³75%
  1,19 g/cm³50%
  1,14 g/cm³25%
  1,10 g/cm³0%

  Należy również pamiętać, że pojemność akumulatora zależna jest od otoczenia. Przykład takiej zależności przedstawiony jest poniżej:

  • 100% pojemności w temperaturze +25ºC,
  • 80% pojemności w temperaturze 0ºC,
  • 70% pojemności w temperaturze -10ºC,
  • 60% pojemności w temperaturze -25ºC,
 2. Zbyt mała gęstość elektrolitu i niska temperatura mogą spowodować zamarznięcie elektrolitu i rozsadzenie obudowy akumulatora. Elektrolit o gęstości 1,10 g/cm³ zamarza w temp. -9ºC, a o gęstości 1,15 g/cm³ zamarza w temp. -15ºC.
 3. Samochód trzeba koniecznie sprawdzić pod kątem upływu prądu przy wyłączonych odbiornikach. Przyjmuje się, że maksymalny dopuszczalny pobór prądu wynosi w autach 0,05mA. Pobór prądu w pojeździe na postoju to jeden z najważniejszych czynników wpływających na żywotność akumulatora. Jego podwyższona wartość prowadzi do jego przedwczesnego zużycia (do wykonania tego pomiaru potrzebny jest miernik prądu stałego – multimetr, z zakresem pracy minimum do 10A oraz klucz do odkręcenia klemy).

 

Jak dbać o akumulator? Ładowanie

Akumulator rozładowany należy natychmiast naładować. Zbyt głębokie rozładowanie może doprowadzić do zasiarczenia akumulatora i ograniczenia parametrów technicznych a nawet może spowodować jego trwałe uszkodzenie. Akumulatory ładujemy za pomocą prostownika, w pomieszczeniu ze sprawną wentylacją. Podczas ładowania akumulatora nie używać otwartego ognia, gdyż może to doprowadzić do eksplozji akumulatora. Jeżeli do ładowania użyjemy inteligentnego, impulsowego prostownika z mikroprocesorem to możemy ładować akumulator w pojeździe bez konieczności odłączania klem. Stosując natomiast zwykły prostownik transformatorowy powinniśmy postępować następująco:

 1. Wymontować akumulator ściągając najpierw klemę ujemną a następnie dodatnią.
 2. Oczyścić zaciski odkręcić korki, sprawdzić poziom elektrolitu. Nigdy nie dolewać kwasu! W razie potrzeby uzupełnić wodą destylowaną (nie dotyczy akumulatorów bezobsługowych – zamkniętych).
 3. Podłączyć przewód dodatni z prostownika z klemą dodatnią, a ujemny z klemą ujemną.
 4. Włączyć prostownik i ładować akumulator prądem o natężeniu 10% jego pojemności znamionowej np. akumulator 50Ah prądem 5A a 74Ah prądem 7,4A przez 10 godzin.
 5. Ładowanie należy prowadzić do uzyskania przez elektrolit gęstości 1.28g/cm³
 6. Należy zatrzymać ładowanie jeżeli temperatura elektrolitu przekroczy 55°C.
 7. Podczas ładowania może nastąpić zjawisko intensywnego gazowania co wiąże się z niebezpieczeństwem wybuchu. Przy ładowaniu akumulatora powstaje wodór. Wodór w połączeniu z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową, która może eksplodować pod wpływem iskry elektrycznej. Dlatego ładowanie powinno odbywać się w dobrze wentylowanych wnętrzach lub na otwartym terenie.
 8. Ładowanie akumulatorów AGM i żelowych powinno odbywać się przy pomocy specjalnych ładowarek. Ładowanie tych akumulatorów różni się napięciem końcowym ładowania, które w przypadku akumulatorów AGM i żelowych powinno wynosić:
  • Napięcie ładowania dla akumulatora 6V:
   – przy pracy buforowej 6,9 V
   – przy pracy cyklicznej 7,25 V
  • Napięcie ładowania dla akumulatora 12V:
   – przy pracy buforowej 13,8 V
   – przy pracy cyklicznej 14,5 V

 

Jak dbać o akumulator? Konserwacja i przechowywanie

Przechowywanie akumulatorów dotyczy głównie motocyklistów oraz użytkowników urządzeń sezonowych. Uruchomiony akumulator należy przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu a przede wszystkim w stanie naładowanym, przy czym płyty powinny być całkowicie zalane elektrolitem. Stan pełnego naładowania akumulatora należy podtrzymywać przez okresowe doładowywanie. Każdy akumulator należy doładować gdy jego napięcie spoczynkowe spadnie poniżej 12,5V lub średnio raz na 3 miesiące. Akumulatory powinny być przechowywane w temperaturze powyżej 0°C. Pozostawienie nie doładowanego akumulatora może doprowadzić do jego zasiarczenia, a w okresie zimowym do zamarznięcia elektrolitu.

 

Wymiana

Nasi sprzedawcy pomogą Ci w razie potrzeby w wymianie starego akumulatora na nowy.

Przed wymontowaniem akumulatora należy wyłączyć układ zapłonowy oraz wszystkie odbiorniki w pojeździe. Jeżeli pojazd wyposażony jest w centralny zamek, należy również wyciągnąć z niego kluczyki. Pozwoli to uniknąć zatrzaśnięcia kluczyków w środku. Demontując akumulator jako pierwszą odłącza się klemę ujemną, następnie klemę dodatnią. Następnie odkręca się akumulator od podstawy i wyciąga z pojazdu.

Przed zamontowaniem akumulatora należy sprawdzić czystość klem. Jeżeli są brudne, zaśniedziałe należy je dokładnie wyczyścić przy pomocy specjalnego przyrządu do czyszczenia klem lub papieru ściernego. Następnie montujemy akumulator w pojeździe w miejscu przeznaczonym przez producenta. Ważne jest aby akumulator był solidnie zamocowany do nadwozia czy ramy pojazdu, ponieważ każde wibracje i wstrząsy mogą doprowadzić do spływu masy czynnej a to znacznie skróci jego żywotność. Po prawidłowym zamocowaniu, należy zakonserwować bieguny akumulatora przy pomocy wazeliny technicznej lub specjalnie do tego przeznaczonego preparatu. Następnie jako pierwszą zakładamy klemę dodatnią na czop akumulatora a później ujemną. Po prawidłowym zamontowaniu akumulatora należy sprawdzić napięcie ładowania w pojeździe oraz pobory prądu nazywane inaczej upływnością.

Odwiedź nasz profil na Facebooku

Summary
Article Name
Jak dbać o akumulator? Poradnik o akumulatorach
Description
Jak dbać o akumulator? Jak go ładować aby służył jak najdłużej? Jak jest zbudowany? Przeczytaj nasz poradnik!
Author
Publisher Name
Specpart
Publisher Logo
Masz pytania?
Chcesz zamówić przez telefon?
Punkty Obsługi
Znajdź najbliższy punkt