Zużyte stare akumulatory

Oddawaj zużyte akumulatory i baterie do recyklingu

Akumulatory są produktami, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym. W celu ochrony środowiska naturalnego należy je poddawać recyklingowi. Ma to na celu nie tylko zmniejszenie zalegających na wysypiskach odpadów, ale przede wszystkim ograniczenie zużycia nieodnawialnych zasobów surowców naturalnych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii przerobu zużytych akumulatorów można uzyskać poszukiwane surowce o wysokim stopniu czystości. Między innymi: ołów rafinowany i jego stopy, siarczan sodu stosowany do produkcji detergentów oraz w przemyśle szklarskim, papierniczym i tekstylnym, a także polipropylen – jedno z najbardziej wartościowych tworzyw sztucznych na rynku.

Zużyte akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie. Powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Dlatego troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy, firma SPECPART prowadzi zbiórkę zużytych akumulatorów. Są one następnie przechowywane i magazynowane zgodnie z przepisami prawa.

Co oferujemy w kategorii Oddawaj Zużyte Stare Akumulatory:

Program Recyklingu: Zachęcamy naszych klientów do uczestnictwa w programie recyklingu poprzez bezpieczne oddawanie zużytych akumulatorów. Przyjmujemy akumulatory różnych typów, w tym kwasowo-ołowiowe, litowe, AGM (Absorbent Glass Mat), EFB (Enhanced Flooded Battery) i inne.

Instrukcje Bezpiecznego Oddawania: Zapewniamy jasne instrukcje, jak bezpiecznie oddać zużyty akumulator. Klienci mogą znaleźć informacje dotyczące miejsc zbierania zużytych baterii, zasad ich przygotowania do transportu oraz wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Świadomość Ekologiczna: W ramach kategorii Oddawaj Zużyte Stare Akumulatory edukujemy klientów na temat wpływu nieodpowiedniego postępowania ze zużytymi bateriami na środowisko. Informujemy o korzyściach płynących z recyklingu, redukcji odpadów, a także bezpiecznych praktykach utylizacji.

Partnerstwo z Zakładami Recyklingu: Nawiązaliśmy współpracę z zaufanymi zakładami recyklingu, aby zapewnić, że oddane przez klientów akumulatory są odpowiednio przetwarzane zgodnie z normami środowiskowymi.

Przyłączając się do programu Oddawaj Zużyte Stare Akumulatory klienci nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale także uczestniczą w naszym wspólnym wysiłku na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki ich zaangażowaniu, możemy razem wpływać pozytywnie na naszą planetę i propagować proekologiczne postawy.

Dołącz do Nas na Social Media i poznaj Oferę akumulatorów

📘 Facebook

🎵 TikTok

📸 Instagram

💼 LinkedIn

🎥 YouTube

Uwagi)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Masz pytania?
Chcesz zamówić przez telefon?
Punkty Obsługi
Znajdź najbliższy punkt